• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia - Indonesia

icon line 1
Lễ 30/4: TP.HCM - Malaysia - Singapore - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành 28/ 4/ 2019

Lễ 30/4: TP.HCM - Malaysia - Singapore - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành 28/ 4/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 28/04; Ngày khác

Giá Tour: 13.500.000 VNĐ

Giá: 11.990.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Lễ 30/4: Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia  6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28/ 4/ 2019

Lễ 30/4: Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28/ 4/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 28/04; Ngày khác

Giá: 14.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

4 SAO CHỈ CÓ Ở VIETNAM TRAVEL

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành Tháng 5,6, 7/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành Tháng 5,6, 7/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 08, 14, 21, 27/05; 01, 04, 10, 17, 24/06; Ngày khác

Giá Tour: 12.990.000 VNĐ

Giá: 10.990.000 VNĐ 12.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia, 6 Ngày, 4 Sao Khuyến Mại Lớn. Tháng 3, 4/ 2019

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia, 6 Ngày, 4 Sao Khuyến Mại Lớn. Tháng 3, 4/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 06, 15, 19, 23, 28/04; 06/05; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao Siêu Khuyến Mại. Khởi Hành Tháng 3, 4/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao Siêu Khuyến Mại. Khởi Hành Tháng 3, 4/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 06, 15, 19, 23, 28/04; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 10.800.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Đà Nẵng/ Huế/ Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành Tháng 3, 4/ 2019

Đà Nẵng/ Huế/ Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành Tháng 3, 4/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 10, 14, 24, 30/03; Ngày khác

Giá: 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng - Huế - Nha Trang

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 5, 6, 7/ 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 5, 6, 7/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày,  Khuyến Mại Lớn

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top