• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia - Indonesia

icon line 1
Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành Tháng 9, 10/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Khởi Hành Tháng 9, 10/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 4, Chủ nhật Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia, 6 Ngày, 4 Sao. KH Tháng 7, 8/ 2019

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia, 6 Ngày, 4 Sao. KH Tháng 7, 8/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 24, 28, 30/07; 03, 10, 14, 18, 24/08; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao. KH Tháng  7, 8/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao. KH Tháng 7, 8/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 24, 28, 30/07; 03, 10, 14, 18, 24/08; Ngày khác

Giá Tour: 11.500.000 VNĐ

Giá: 10.990.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Đà Nẵng/ Huế/ Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành Tháng 6, 7, 8, 9, 10/ 2019

Đà Nẵng/ Huế/ Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành Tháng 6, 7, 8, 9, 10/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Vui lòng gọi... Ngày khác

Giá: 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng - Huế - Nha Trang

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 9, 10/ 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 9, 10/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 4, Chủ nhật Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày,  Khuyến Mại Lớn

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu Ngày khác

Giá: Vui lòng liên hệ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top