• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia

icon line 1
Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia  5N , 4****, 2 Đêm Singapore, Mùng 1 Xuân Kỷ Hợi

Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia 5N , 4****, 2 Đêm Singapore, Mùng 1 Xuân Kỷ Hợi

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 05/02; Ngày khác

Giá Tour: 15.990.000 VNĐ

Giá: 15.500.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia  6 Ngày, 4****, Siêu Khuyến Mại. Khởi hành 29 Tết

Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia 6 Ngày, 4****, Siêu Khuyến Mại. Khởi hành 29 Tết

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 03/02; Ngày khác

Giá: 13.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2019: Tp.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10 Tết Kỷ Hợi

Tết 2019: Tp.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10 Tết Kỷ Hợi

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14/02; Ngày khác

Giá Tour: 14.500.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành 30, Mùng 2, 4, 5, 8, 10 Tết Kỷ Hợi

Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành 30, Mùng 2, 4, 5, 8, 10 Tết Kỷ Hợi

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 06, 07, 09, 11, 14/02; Ngày khác

Giá Tour: 15.500.000 VNĐ

Giá: 11.990.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Khách sạn 4 sao suốt tuyến

Tp.Hà Nội - Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm, mới hấp dẫn

Tp.Hà Nội - Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm, mới hấp dẫn

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 3 Hàng Tuần Ngày khác

Giá: 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Tp.HCM - Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm, mới hấp dẫn

Tp.HCM - Malaysia - Singapore 4 ngày 3 đêm, mới hấp dẫn

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 3 Hàng Tuần Ngày khác

Giá: 7.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 8.990.000 VNĐ

Giá: 7.990.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Đà Nẵng/Huế - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao , Khuyến Mại Tháng 1, 2/2019

Đà Nẵng/Huế - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao , Khuyến Mại Tháng 1, 2/2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 25, 29/01; 28/02; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng - Huế

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Siêu Khuyến Mại Tháng 1, 2/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Siêu Khuyến Mại Tháng 1, 2/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 25, 29/01; 28/02; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Nha Trang - Singapore - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Tháng 1, 2/2019

Nha Trang - Singapore - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Tháng 1, 2/2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 25, 29/01; 28/02; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Nha Trang

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 sao, Siêu Khuyến Mại Tháng 1, 2/ 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 sao, Siêu Khuyến Mại Tháng 1, 2/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 25, 29/01; 28/02; Ngày khác

Giá Tour: 8.990.000 VNĐ

Giá: 7.990.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia 6 Ngày, 4 Sao. Khởi hành 29 Tết

Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia 6 Ngày, 4 Sao. Khởi hành 29 Tết

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 03/02; Ngày khác

Giá: 15.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top