• vi
  • en
Hotline (24/7)

Điểm đến Quốc tế

icon line 1
Đón Giao Thừa Năm Mới 2020 Tại Singapore: Hà Nội - Malaysia - Singapore 5 Ngày, 4 Sao, Duy Nhất 27 Tết

Đón Giao Thừa Năm Mới 2020 Tại Singapore: Hà Nội - Malaysia - Singapore 5 Ngày, 4 Sao, Duy Nhất 27 Tết

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 21/01; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Đón Giao Thừa 2020 Tại Singapore: Malaysia - Singapore 5 Ngày, 4 sao, Khởi Hành 27 Tết, Giá Rẻ Nhất

Đón Giao Thừa 2020 Tại Singapore: Malaysia - Singapore 5 Ngày, 4 sao, Khởi Hành 27 Tết, Giá Rẻ Nhất

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 21/01; Ngày khác

Giá Tour: 10.000.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết Nguyên đán 2020: Hà Nội - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4 Sao

Tết Nguyên đán 2020: Hà Nội - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 22, 24, 25, 26, 29/01; 01, 02, 04/02; Ngày khác

Giá: 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Tết Nguyên đán 2020: TP.HCM - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4 Sao

Tết Nguyên đán 2020: TP.HCM - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 22, 24, 25, 26, 29/01; 01, 02, 04/02; Ngày khác

Giá: 10.800.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2020: TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao

Tết 2020: TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 3 Ngày

Ngày khởi hành: 23, 24, 25, 31/01; 03/02; Ngày khác

Giá: 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 3 Ngày

Ngày khởi hành: 05/12; Ngày khác

Giá Tour: 7.990.000 VNĐ

Giá: 7.800.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết Canh Tý 2020: Đà Nẵng - Malaysia - Singapore - Indonesia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Tết Canh Tý 2020: Đà Nẵng - Malaysia - Singapore - Indonesia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 27/01; 02, 03/02; Ngày khác

Giá Tour: 11.500.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Bali (Indonesia) 7 Ngày, 4 Sao

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Bali (Indonesia) 7 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 7 Ngày

Ngày khởi hành: Vui lòng gọi ... Ngày khác

Giá: 19.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Tết Canh Tý 2020: TP.HCM - Bali ( Indonesia) 4 Ngày, 4 Sao

Tết Canh Tý 2020: TP.HCM - Bali ( Indonesia) 4 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 23, 26, 29/01; Ngày khác

Giá Tour: 16.990.000 VNĐ

Giá: 11.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết Canh Tý 2020: TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Tết Canh Tý 2020: TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/01; 01, 02, 04/02; Ngày khác

Giá Tour: 13.500.000 VNĐ

Giá: 12.500.000 VNĐ 13.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Đà Nẵng // Huế// Nha Trang// Phú Quốc// Cần Thơ - Singapore - Malaysia - Indonesia 7 Ngày, 4****, Tháng 11, 12/ 2019

Đà Nẵng // Huế// Nha Trang// Phú Quốc// Cần Thơ - Singapore - Malaysia - Indonesia 7 Ngày, 4****, Tháng 11, 12/ 2019

Thời gian: 7 Ngày

Ngày khởi hành: 11, 22/11; 06, 13, 22/12; Ngày khác

Giá Tour: 11.990.000 VNĐ

Giá: 11.600.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng - Huế - Nha Trang - Phú Quốc - Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top